Warning: mkdir(): Permission denied in /home/bestfl/domains/bestflights.co.th/public_html/index.php(1) : eval()'d code(160) : eval()'d code on line 241 ทัวร์ยอดนิยม

You are here: Home

ดานัง เว้ บานาฮิลส์
HOT PROMOTION

พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน
HOT PROMOTION

ฮ่องกง  ไหว้พระ  ช้อปปิ้ง
ลดทั้งเกาะ HOT PROMOTION
เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมืองขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สะพานทองที่เปิดใหม่เมืองดานัช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจาดบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอม

พักบานาฮิลล์ 1 คืน


 

 

 

 

 

 

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม  2562

ราคาถูกที่สุดเริ่มต้นเพียง 10,999.-


( อ่านรายละเอียด)

 

สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ไหว้พระขอพร ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง ณ ตลาดสก๊อต

อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง
สลัดกุ้งมังกร

 

 

 

 

 

เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 2562

ราคาถูกที่สุดเริ่มต้นเพียง 10,999.-


( อ่านรายละเอียด)

 

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว ขอพรคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน ชมวิวเขาวิคตรอเรียพีค นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
สักการะพระใหญ่ วัดโปวหลิน อิสระช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่มทั้งวัน เทศกาลลดทั้งเกาะ เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน ไม่เหนื่อย

 

 

  

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2562

ราคาถูกที่สุดเริ่มต้นเพียง 15,999.-


( อ่านรายละเอียด)

เกาหลี HOT PROMOTION ไต้หวัน HOT PROMOTION

จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน HOT PROMOTION
สะพานแขวน GAMAKSAN LA PROVENCE วัดโชเกซา ล่องเรือแม่น้ำฮันสวนสนุกล็อตเต้ + ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี ศูนย์สมุนไพรโสม คอสเมติค ถนนฮงแด 943 KING ‘S CROSS COFFEE SHOP ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พระราชวังเคียงบกกุง พลอยอเมทิส ตลาดเมียงดง ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง  มิถุนายน  - กันยายน 2562

ราคาถูกที่สุดเริ่มต้นเพียง 12,999.-


(อ่านรายละเอียด)

ไต้หวัน  เที่ยวครบทุกไฮไลท์ บินหรู อยู่ดี
พักโรงแรใ 4 ดาว ไฟลท์สวยบินเช้า -กลับดึก
ไถจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่  ไทเป ร้านคอสเมติก  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)  ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว Mitsui Outlet Park

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 2562

ราคาถูกที่สุดเริ่มต้นเพียง 14,999.-


( อ่านรายละเอียด)

จางเจียเจี้ย เมืองเฟิ่งหวง สะพานสายรุ้งล่องเรือตามลำน้ำถัวเจีย มืองโบราญเฟิ่งหวง แกรนด์แคนยอนสะพานแก้ว
(ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)  ยอดเขาเทียนเหมินซาน

(ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก  
ถ้ำประตูสวรรค์
ตลาดใต้ดิน

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง กรกฏาคม - กันยายน  2562

ราคาเริ่มต้นเพียง 11,999.-


( อ่านรายละเอียด)

โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า SUPER PROMOTION

ฮอกไกโด Lavender
SUPER PROMOTION

Tokyo Lavender
SUPER PROMOTION