ช่องทางติดต่อบริษัท

2689/5 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

02-2918551(Auto)

086-3391009

095-5461376

094-6949498

092-9396546

02-6882936

bestflights99

bestflights88

info@bestflights.co.th

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 8.30-18.00 น.

เสาร์ 8.30-12.00 น.

ใบอนุญาตเลขที่ 11/05941

เกี่ยวกับเรา

บริษัทฯ ได้เริ่มทำการก่อตั้งและจดทะเบียนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2550 เพื่อ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจรโดยมุ่งเน้นการให้ บริการที่ดี หลากหลาย และมีคุณภาพโดยมีการนำเสนอข้อมูล และขายบริการด้านท่องเที่ยวและการเดินทางโดยผ่านช่องทางการติดต่อที่บริษัทฯ และผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้มากกว่า 20 ปี

ข้อมูลบริษัท


1. ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท

2. ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0105550000791 ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/05941 จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว(ททท)

4. ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) หมายเลข 35308663

บริการหลักของเรา

1. บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทางทั่วโลก ของสายการบินชั้นนำทั่วโลกมากกว่า 200 สายการบิน

2. เป็นตัวแทนในการออกบัตรโดยสารของ Thai Airways และ Thai Smile ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (TG E - Direct)

3. เป็นตัวแทนในการออกบัตรโดยสารของสายการบินต้นทุนต่ำต่าง ๆ เช่น Air Asia, Nok Air และ Thai Lion Air

4. บริการ จำหน่ายแพ็คเกจทัวร์เดินทางในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบริการจำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ของสายการบินชั้นนำ เช่นทัวร์เอื้องหลวงของการบินไทย และ Holidays Packages ของสายการบินต่าง ๆ

5. บริการ จัดหาและวางแผนการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ แบบกลุ่มส่วนตัว เพื่อดูงาน สัมมนา ท่องเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศ และบริการกรุ๊ปทัวร์ที่มีคุณภาพในกลุ่มพันธมิตรบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำ

6. บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท หรืออพาร์ทเม้นท์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในราคาพิเศษ

7. บริการประกันการเดินทางแบบท่องเที่ยว และครอบครัว ทั้งรายวันและรายปี จากบริษัทประกันภัยชั้นนำ เช่น AGA Services (Thailand) Co.,Ltd ,บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด และ บริษัท Alliance Insurance จำกัด

8. บริการจองตั๋วรถไฟต่างประเทศ เช่น Japan Rail Pass , Eurail Pass และอื่น ๆ ในราคาพิเศษ

9. บริการจองรถเช่าทั้งในประเทศและต่างประเทศจากบริษัทรถเช่าชั้นนำ เช่น Budget, , Avis และ Herts ในราคาพิเศษ

10. บริการด้านวีซ่า โดยให้บริการยื่นวีซ่าแทนในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะดำเนินการเอง ในหลายๆประเทศทั่วโลก ในราคาพิเศษ


สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม: บริษัท เบสไฟลท์ แทรเวิล จำกัด 2689/5 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เบอร์โทร : 02-291-8551-2 ( อัตโนมัติ) แฟกซ์ : 02-688-2936

อีเมล์ : info@bestflights.co.th , www.bestflights.co.th

เวลาเปิดบริการ : จันทร์ – ศุกร์ : 08.30 - 18.00 น./ เสาร์ : 08.30 – 12.00 น.

อาทิตย์ติดต่อที่เบอร์ : 094-694-9498

แผนกขายและการตลาด : สนาฎก รัตนไชย

แผนกตั๋วเครื่องบิน : กัญญารัตน์ ดำเกิงนิธิกุล,จันทร์จิรา เกตุจิ๋ว

แผนกทัวร์ : กัลยาณี ปุยะติ