×

ติดต่อ

2689/5 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

(662) 291-8551 (auto)

info@bestflights.co.th

bestflights88

บริการทำ วีซ่า

เบสไฟลท์ แทรเวิล จำกัด บริการ ข้อมูลการขอวีซ่า ยื่นวีซ่า และ บริการขอวีซ่า และรับยื่นวีซ่าแทน สำหรับประเทศที่อนุญาตให้ยื่นวีซ่าแทน ในราคาประหยัด สำหรับท่านผู้สนใจ องค์กร หน่วยงาน ต่าง ๆ ศึกษารายละเอียดและเตรียมเอกสารของท่านให้พร้อม เพื่อการยื่นวีซ่าที่ถูกต้องและรวดเร็ว แบบฟอร์มติดต่อเรื่องวีซ่า หรือ โทร.02-2918551

8 อันดับ ประเทศยอดฮิต ที่คนไทยนิยมขอวีซ่า

กลุ่มประเทศที่ผู้เดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า

สำหรับบาง ประเทศนั้น ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 360 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา


จอร์เจีย

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา


แอลแบเนีย

อาร์เจนติน่า

บราซิล

เกาหลีใต้

ชิลี

เปรู

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา


มณฑลไห่หนาน

จีน

ฮ่องกง

อินโดนีเซีย

ลาว

มาเก๊า

มาเลเซีย

มองโกเลีย

มัลดีฟส์

ฟิลิปปินส์

กาตาร์

รัสเซีย

เซเชลส์

สิงคโปร์

แอฟริกาใต้

ไต้หวัน

ตุรกี

วานูอาตู

เวียดนาม

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา


ญี่ปุ่น

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา


บรูไน

บาห์เรน

เมียนมา

กัมพูชา

กลุ่มประเทศแชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)

Schengen Visa นั้นใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น

การทำ Schengen Visa จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว มีเพียง Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen สำหรับ Schengen Visa นั้น ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่ จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรกที่ผู้เดินทาง เดินทางไปถึงยุโรป (ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส ประเทศที่จะออก Schengen Visa ให้คือ ประเทศ อิตาลี)

กลุ่มประเทศแชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)


ออสเตรีย

เบลเยี่ยม

เช็ก

เดนมาร์ก

เอสโตเนีย

ฟินแลนด์

ฝรั่งเศส

เยอรมนี

กรีซ

ฮังการี

ไอซ์แลนด์

อิตาลี

ลัตเวีย

ลิกเตนสไตน์

ลิทัวเนีย

ลักเซมเบิร์ก

มอลตา

เนเธอร์แลนด์

นอร์เวย์

โปแลนด์

โปรตุเกส

สโลวาเกีย

สโลวีเนีย

สเปน

สวีเดน

สวิตเซอร์แลนด์